προϊστορία

Μεταφράσεις

προϊστορία

Préhistoire (proisto'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
η περίοδος από την οποία δεν έχουμε γραπτή μαρτυρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close