προϋπαντώ

Μεταφράσεις

προϋπαντώ

(proipa'ndo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
καλωσορίζω, υποδέχομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close