προϋπόθεση

Μεταφράσεις

προϋπόθεση

assumption, prerequisiteconditionالشرطcondición條件warunek条件condiçãoсъстояниеPodmínkabetingelseусловиеvillkor条件condizione조건 (proi'poθesi)
ουσιαστικό θηλυκό
απαραίτητη συνθήκη, όρος πληρώ τις προϋποθέσεις οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close