προϋπόθεση

Μεταφράσεις

προϋπόθεση

assumption, prerequisiteconditioncondicióncondizioneусловиеcondiçãoالشرطwarunekсъстояние条件條件Podmínkabetingelse条件조건villkor (proi'poθesi)
ουσιαστικό θηλυκό
απαραίτητη συνθήκη, όρος πληρώ τις προϋποθέσεις οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close