πρωταγωνιστικός

Μεταφράσεις

πρωταγωνιστικός

(protaɣonisti'kos) αρσενικό

πρωταγωνιστική

(protaɣonisti'ci) θηλυκό

πρωταγωνιστικό

leader선도リードleadingledandejohtavaførende (protaɣonisti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που έχει σχέση με πρωταγωνιστή πρωταγωνιστικός ρόλος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close