πρωταρχικός

(προωθήθηκε από πρωταρχικό)
Μεταφράσεις

πρωταρχικός

(protarçi'kos) αρσενικό

πρωταρχική

(protarçi'ci) θηλυκό

πρωταρχικό

primaryпървичнипервичныйプライマリprimaireprimární (protarçi'ko) ουδέτερο
επίθετο
βασικός, ο πιο σημαντικός παίζω πρωταρχικό ρόλο σε κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close