πρωτεία

Μεταφράσεις

πρωτεία

primacyprimaziaPrimat제일위primacíaприматforrangföreträdeprimatoprimaat (pro'tia)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
είμαι πρώτος σε κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close