πρωτοβρόχι

Μεταφράσεις

πρωτοβρόχι

(proto'vroçi)
ουσιαστικό ουδέτερο
οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close