πρωτοδικείο

Μεταφράσεις

πρωτοδικείο

(protoði'cio)
ουσιαστικό ουδέτερο
νομικά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close