πρωτοπορία

Μεταφράσεις

πρωτοπορία

(protopo'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
προβάδισμα στις ιδέες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close