πρωτοφανής

Μεταφράσεις

πρωτοφανής

unprecedented

πρωτοφανής

inouï, nouveau, nouveauté, sans précédent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close