πρωτόγνωρος

Μεταφράσεις

πρωτόγνωρος

غَيْرُ مَأْلُوف

πρωτόγνωρος

neznámý

πρωτόγνωρος

fremmed

πρωτόγνωρος

unbekannt

πρωτόγνωρος

unfamiliar

πρωτόγνωρος

poco familiar

πρωτόγνωρος

vieras

πρωτόγνωρος

inhabituel

πρωτόγνωρος

nepoznat

πρωτόγνωρος

sconosciuto

πρωτόγνωρος

不慣れの

πρωτόγνωρος

익숙지 않은

πρωτόγνωρος

onbekend

πρωτόγνωρος

ukjent

πρωτόγνωρος

nieznany

πρωτόγνωρος

desconhecido

πρωτόγνωρος

незнакомый

πρωτόγνωρος

obekant

πρωτόγνωρος

ไม่รู้จักคุ้นเคย

πρωτόγνωρος

aşina olmayan

πρωτόγνωρος

không quen biết

πρωτόγνωρος

不熟悉的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close