πρωτότυπο

Μεταφράσεις

πρωτότυπο

original, blueprint, prototype
ουσιαστικό ουδέτερο
γνήσιο έργο Το πρωτότυπο βρίσκεται σε μουσείο.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close