πρωτύτερα

Μεταφράσεις

πρωτύτερα

مِنْ قَبْل

πρωτύτερα

předtím

πρωτύτερα

tidligere

πρωτύτερα

vorher

πρωτύτερα

previously

πρωτύτερα

antes

πρωτύτερα

aiemmin

πρωτύτερα

précédemment

πρωτύτερα

prethodno

πρωτύτερα

in precedenza

πρωτύτερα

以前に

πρωτύτερα

전에

πρωτύτερα

voorafgaand

πρωτύτερα

tidligere

πρωτύτερα

poprzednio

πρωτύτερα

previamente

πρωτύτερα

innan

πρωτύτερα

แต่ก่อน

πρωτύτερα

daha önceden

πρωτύτερα

trước kia

πρωτύτερα

先前
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close