πρόδρομος

Μεταφράσεις

πρόδρομος

précurseur
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close