πρόκα

Μεταφράσεις

πρόκα

nail ('proka)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλο καρφί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close