πρόλογος

Μεταφράσεις

πρόλογος

preamble, preface, prologueprólogoمقدمة ('proloɣos)
ουσιαστικό αρσενικό
εισαγωγή ο πρόλογος μιας νέας έκδοσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close