πρόρρηση

Μεταφράσεις

πρόρρηση

prediction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close