πρόσημο

Μεταφράσεις

πρόσημο

sign
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close