πρόσθεση

Μεταφράσεις

πρόσθεση

additionadiciónadditionadunareHinzufügenLisää添加adicionaraggiungereלהוסיף添加добавитьإضافةเพิ่มPřidattoevoegen추가 ('prosθesi)
ουσιαστικό θηλυκό μαθηματικά
αριθμητική πράξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close