πρόσθηκη

Μεταφράσεις

πρόσθηκη

accession, addition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close