πρόσθιος

Μεταφράσεις

πρόσθιος

anterior
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close