πρόσμειξη

Μεταφράσεις

πρόσμειξη

additive, admixture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close