πρόσφορος

Μεταφράσεις

πρόσφορος

fitting, suitable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close