πρόταση

Μεταφράσεις

πρόταση

proposal, sentence, brief, motion, premise, suggestionvirke, ehdotus, lausephrase, propositionпонуда, реченицаجُمْلَة, عَرْضnávrh, větaforslag, sætningSatz, Vorschlagpropuesta, oraciónprijedlog, rečenicafrase, proposta提案, 文문장, 제안voorstel, zinforslag, setningpropozycja, zdanieproposta, fraseпредложениеförslag, meningข้อเสนอ, ประโยคcümle, önericâu, đề xuất句子, 提议, 建议建議 ('protasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το να προτείνει κν κτ απορρίπτω πρόταση πρόταση γάμου
2. γραμματική η συντακτική δομή γύρω από ένα ρήμα η κύρια πρόταση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close