πρύτανης

Μεταφράσεις

πρύτανης

('pritanis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
προϊστάμενος ανώτατης σχολής ο πρύτανης του πανεπιστημίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close