πρώτα

Μεταφράσεις

πρώτα

nejdříve

πρώτα

først

πρώτα

zuerst

πρώτα

first

πρώτα

ensin

πρώτα

premièrement

πρώτα

prvo

πρώτα

per primo

πρώτα

最初に

πρώτα

처음으로

πρώτα

eerste

πρώτα

først

πρώτα

po raz pierwszy

πρώτα

primeiramente

πρώτα

сначала

πρώτα

först

πρώτα

อย่างแรก

πρώτα

ilkin

πρώτα

trước hết

πρώτα

首先
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close