πρώτες βοήθειες

Μεταφράσεις

πρώτες βοήθειες

první pomoc

πρώτες βοήθειες

førstehjælp

πρώτες βοήθειες

Erste Hilfe

πρώτες βοήθειες

first aid

πρώτες βοήθειες

primeros auxilios

πρώτες βοήθειες

ensiapu

πρώτες βοήθειες

premiers secours

πρώτες βοήθειες

prva pomoć

πρώτες βοήθειες

pronto soccorso

πρώτες βοήθειες

救急処置

πρώτες βοήθειες

응급 치료

πρώτες βοήθειες

eerstehulpverlening

πρώτες βοήθειες

førstehjelp

πρώτες βοήθειες

pierwsza pomoc

πρώτες βοήθειες

primeiros socorros

πρώτες βοήθειες

первая помощь

πρώτες βοήθειες

första hjälpen

πρώτες βοήθειες

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

πρώτες βοήθειες

ilk yardım

πρώτες βοήθειες

sơ cứu

πρώτες βοήθειες

急救
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close