πρώτιστα

Μεταφράσεις

πρώτιστα

أَوَلاً

πρώτιστα

hlavně

πρώτιστα

først og fremmest

πρώτιστα

zuerst

πρώτιστα

primarily

πρώτιστα

ante todo

πρώτιστα

pääasiassa

πρώτιστα

principalement

πρώτιστα

prvenstveno

πρώτιστα

principalmente

πρώτιστα

主として

πρώτιστα

주로

πρώτιστα

hoofdzakelijk

πρώτιστα

primært

πρώτιστα

głównie

πρώτιστα

principalmente

πρώτιστα

i första hand

πρώτιστα

อย่างที่เป็นพื้นฐาน

πρώτιστα

başlıca

πρώτιστα

chủ yếu

πρώτιστα

主要地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close