πρώτον

Μεταφράσεις

πρώτον

أولاً

πρώτον

zaprvé

πρώτον

for det første

πρώτον

zuerst

πρώτον

firstly

πρώτον

ensiksikin

πρώτον

premièrement

πρώτον

kao prvo

πρώτον

per prima cosa

πρώτον

まず第一に

πρώτον

첫째로

πρώτον

als eerste

πρώτον

for det første

πρώτον

po pierwsze

πρώτον

primeiramente

πρώτον

во-первых

πρώτον

för det första

πρώτον

อันดับแรก

πρώτον

öncelikle

πρώτον

trước tiên

πρώτον

首先
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close