πταίσμα

Μεταφράσεις

πταίσμα

přečin, přestupek

πταίσμα

misdemeanor, misdemeanour

πταίσμα

проступок
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close