πτερύγιο

Μεταφράσεις

πτερύγιο

blade, fin, flipper, vaneaile, mentonnet, nageoireปีก (pte'riʝio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το όργανο κολύμβησης υδρόβιων ζώων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close