πτητικός

Μεταφράσεις

πτητικός

volatile
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close