πτοώ

Μεταφράσεις

πτοώ

abash (pto'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αποθαρρύνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close