πτυχίο

Μεταφράσεις

πτυχίο

degree, diplomadiplôme (pti'çio)
ουσιαστικό ουδέτερο
πανεπιστημιακό δίπλωμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close