πτωτικός

Μεταφράσεις

πτωτικός

descending, falling
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close