πτωχεύσας

Μεταφράσεις

πτωχεύσας

banqueroute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close