πυκνότητα

Μεταφράσεις

πυκνότητα

density, thicknessكَثَافَةhustotatæthedDichtedensidadtiheysdensitégustoćadensità密集밀도dichtheidtetthetgęstośćdensidadeплотностьtäthetความหนาแน่นyoğunlukmật độ稠密, 密度密度צפיפותплътност (pi'knotita)
ουσιαστικό θηλυκό
όταν κτ είναι πυκνό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close