πυλωρός

Μεταφράσεις

πυλωρός

pylorus

πυλωρός

pylore
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close