πυλώνας

Μεταφράσεις

πυλώνας

pylon, portal, electrical tower

πυλώνας

stožár

πυλώνας

elmast

πυλώνας

Mast

πυλώνας

sähköpylväs

πυλώνας

pylône

πυλώνας

stup dalekovoda

πυλώνας

pilone

πυλώνας

鉄塔

πυλώνας

목표탑

πυλώνας

pyloon

πυλώνας

høyspentmast

πυλώνας

pylon

πυλώνας

poste

πυλώνας

опора

πυλώνας

kraftledningsstolpe

πυλώνας

เสาทำด้วยเหล็กสำหรับติดสายไฟฟ้า

πυλώνας

elektrik direği

πυλώνας

cột điện

πυλώνας

铁塔
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close