πυρίτιδα

Μεταφράσεις

πυρίτιδα

gunpowder
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close