πυρίτιο

Μεταφράσεις

πυρίτιο

silicon

πυρίτιο

silicium
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close