πυρκαγιά

Μεταφράσεις

πυρκαγιά

fire, blaze, conflagrationincendiebrandпожарไฟFeuerאשfuegobrand (pirka'ja)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλη καταστροφική φωτιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close