πυροδοτώ

Μεταφράσεις

πυροδοτώ

detonate, trigger
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close