πόζα

Μεταφράσεις

πόζα

pose构成構成포즈poseposaポーズPoseposeتشكلпредставляватudgøre ('poza)
ουσιαστικό θηλυκό
στημένη στάση
κάνω τον σπουδαίο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close