πόλις-κράτος

Μεταφράσεις

πόλις-κράτος

polis

πόλις-κράτος

city-state, polis

πόλις-κράτος

polis

πόλις-κράτος

polis
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close