πόλωση

Μεταφράσεις

πόλωση

polarization

πόλωση

polarisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close