πόρισμα

Μεταφράσεις

πόρισμα

finding찾기поискkonstateringencontrarhledání ('porizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
επίσημο συμπέρασμα ιατρικό πόρισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close