πότε-πότε

Μεταφράσεις

πότε-πότε

now and then, sometimes
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close