πύηση

Μεταφράσεις

πύηση

suppuration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close