πώμα

Μεταφράσεις

πώμα

stopperKork ('poma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το βούλωμα πώμα μπουκαλιού
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close